Актуелности

Објављено истраживање о утицају стандарда на пословање организација у Републици Србији

У сарадњи са Сектором за квалитет и безбедност производа Министарства привреде и Привредне коморе Србије, у оквиру Чешког програма за развој сарадње под називом „Подршка унапређењу и развоју сектора инфраструктуре квалитета Србије”, Институт за стандардизацију Србије спровео је у периоду април‒мај 2022. године обимно онлајн истраживање о примени стандарда у организацијама у Републици Србији

Упитник који су организације попуњавале садржао је укупно 27 питања, која су била тематски распоређена у оквиру шест делова. Питања су се односила на различите аспекте примене стандарда, као и на процену испитаника о утицају примене стандарда на пословање домаћих компанија и организација. Упитник је био анониман, а у периоду трајања истраживања, за око месец дана упитник је попунило укупно 197 организација. 

Истраживање је имало за циљ да покаже колико су уопште, а затим и у односу на величину и сектор у коме послују, привредни субјекти у Републици Србији свесни стратешког утицаја примене стандарда на пословање, која су њихова искуства у примени стандарда, као и разлози због којих учествују или не учествују у процесу доношења стандарда, односно у раду комисија за стандарде Института. 

Резултати истраживања су управо објављени у публикацији под називом „Истраживање о коришћењу стандарда и њиховом утицају на пословање организација у Републици Србији“, која је слободно доступна на веб-страници Института за стандардизацију Србије на следећем линку:

https://iss.rs/sr_Cyrl/download/page-section/document/12384