Актуелности

Објављен јавни позив за рефундирање трошкова везаних за примену техничких прописа и стандарда

30. децембра 2022. године објављен је јавни позив за учешће у Програму подршке развоју конкурентности у 2022. години. Програм спроводи Развојна агенције Србије у сарадњи са Министарством привреде, а укупан буџет Програма износи 100 милиона динара.

Јавни позив за учешће у Програму, са пратећом документацијом, доступан је на сајту Министарства привреде: https://privreda.gov.rs/usluge/javni-pozivi/program-podrske-razvoju-konkurentnosti-u-2022-godini-sa-uputstvom-za-sprovodjenje-programa

и на сајту Развојне агенције Србије: https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-konkurentnosti-u-2022-godini

Циљ Програма је унапређење конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга на тржишту, олакшавање приступа тржиштима и повећање конкурентности, превасходно малих и средњих предузећа.
Прихватљиве пројектне активности у оквиру овог програма су:
1. Спровођење поступака оцењивања усаглашености (испитивања, контролисања, сертификације и др) производа са захтевима српских и иностраних (превасходно европских) техничких прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним знацима (CE, 3А, еко-знак, OEKO-TEX стандард 100 и др.) укључујући и процену безбедности козметичких производа и израду досијеа о козметичком производу са извештајем о безбедности козметичких производа; спровођење поступка добровољног оцењивања усаглашености са српским стандардима, укључујући и могућност набавке других српских стандарда - код Института за стандардизацију Србије, у штампаном или електронском облику;
2. Уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента (припрема/имплементација стандарда са првом сертификацијом или ресертификација неког од система, или интегрисаних система менаџмента - из области квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и др.
Расположива средства одобравају се појединачно корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до 40% односно до 60% износа оправданих трошкова без пореза на додату вредност. Максималан укупни износ одобрених средстава за рефундацију је 1.000.000,00 динара који један корисник може остварити за једну или више активности. Минимални износ одобрених средстава за рефундацију је 100.000,00, а збир оправданих трошкова за рефундацију за све пројектне активности мора бити у распону од наведеног минималног и максималног износа.

Програм ће допринети повећању нивоа коришћења стандарда у производњи и организацији пословања, сертификацији производа, система менаџмента и повећању коришћења других услуга у области инфраструктуре квалитета.