Актуелности

Светски дан метрологије - 20. мај 2023. године - Мерења подржавају глобални прехрамбени систем

20. мај, Светски дан метрологије, је дан када се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године. Метарска конвенција обезбеђује основу за кохерентан систем мерења широм света на ком почивају научна открића и иновације, индустријска производња и међународна трговина, као и унапређење квалитета живота и заштита животне средине на глобалном нивоу.

Ове године 20. мај - Светски дан метрологије, обележавамо под слоганом: „Мерења подржавају глобални прехрамбени систем“. Ова тема је изабрана због све већих изазова климатских промена и глобалне дистрибуције хране у свету.

Утицај метрологије на глобални прехрамбени систем огледа се, поред осталог, у следећем:

  • количина купљене и продате хране мери се њеном масом или запремином. Опсег ових мерења се креће од огромних количина којима се тргује на светском нивоу, до називних количина претходно упакованих производа намењених крајњим потрошачима;
  • ефикасно складиштење и паковање хране зависи од прецизно измерених вредности температуре и влажности околине за њено складиштење;
  • квалитет и аутентичност хране утврђује се мерењем њеног хемијског састава. Ово укључује мерења која гарантују да храна садржи наведене вредности, нпр. протеина који су назначени на етикети, до мерења њеног изотопског састава;
  • безбедност хране обезбеђује се резултатима мерења присуства хемијске контаминације, као што су остаци пестицида и тешких метала или биолошке контаминације, као што су микотоксини.

Светски дан метрологије препознаје и слави допринос свих људи широм света који раде у међувладиним и националним организацијама на пословима метрологије за добробит свих.

(Преузето са: https://www.dmdm.rs/rs/vesti/svetski-dan-metrologije-20-maj-2023-godine)

На свечаности поводом обележавања Светског дана метрологије учествовали су и представници Министарства привреде. Више о томе прочитајте на https://privreda.gov.rs/aktuelno/vesti-i-saopstenja/drzavni-sekretar-boban-birmancevic-stvaramo-ambijent-koji-obezbedjuje-konkurentnost-i-odrzivost