Актуелности

Представници Министарства привреде у студијској посети институцијама Европске комисије у Бриселу

Током тродневне посете Бриселу, Никола Витас, в.д. помоћника министра, председник ПГ1, са сарадницима, учествовао је на састанцима са представницима ЕК (DG GROW и DG NEAR) и Мисије Републике Србије при ЕУ.

Представници Министарства привреде информисали су представнике ЕК о плановима за усвајање стратешких докумената чије усвајање представља мерило за отварање овог поглавља, уз напомену да су документи већ достављени надлежним ресорима на мишљење, након чега ће у најкраћем року бити упућени Влади на усвајање, као и о активностима у вези израде преговарачке позиције.

Такође, представници Министарства привреде су известили о активностима, које се спроводе у оквиру припреме Прогама економских реформи (ЕРП) у области инфраструктуре квалитета, као и да Република Србија интензивно користи техничку помоћ ЕУ за ову област. Истакли су да се спроводи више пројеката из IPA фондова и других ЕУ извора финансирања. Такође, упознали су представнике ЕК  да је преко PLAC 3 пројекта започета анализа користи од потенцијалног Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа (ACAA).

На састанку је, од стране представника ЕК предложено да Република Србија упути захтев за учешће наших експерата у радним телима ЕУ надлежним за припрему и спровођење прописа у областима које су идентификоване као приоритетне у циљу потписивања ACAA споразума.