Актуелности

Одржан Семинар о ТБТ Информативном центру и пријављивању техничких прописа

У органиизацији IDEAS Центра из Женеве и Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства финансија и привреде, 22. јануара 2013. године одржан је Семинар о ТБТ Информативном центру и пријављивању техничких прописа за министарства/агенције које раде на доношењу и примени техничких прописа, у вези са потенцијалним техничким препрекама трговини

Циљ семинара је унапређење рада TBT Enquiry pointa и преношење искустава Велике Британије (као чланице СТО и ЕУ) у организацији рада TBT Enquiry pointa, као и унапређење сарадње са надлежним министарствима/институцијама у спровођењу обавеза које произилазе из Споразума о техничким препрекама трговини СТО и Споразума ЦЕФТА (обавезе Министарства финансија и привреде, али и других министарстава).

 У раду семинара су учествовали:

  • g-din Josip Pervan  - IDEAS Centar , Ženeva,
  • Ms. Marilyn Swain, Senior Policy Advisor  Department for Business, Innovation and Skills (BIS) of the United Kingdom, 
  • представници министарстава, агенција и других организација које припремају, односно старају се о спровођењу прописа који могу представљати потенцијалне препреке у међународној трговини,  
  • представници Института за стандардизацију Србије, Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале, Канцеларије за европске интеграције, Привредне коморе Србије

У уводном излагању, учеснике семинара је поздравила Јелена Поповић, помоћник министра за инфраструктуру квалитета у Министарству финансија и привреде. Том приликом, госпођа Поповић је  презентовала постигнуте резултате и планове за будући период у раду Enquiry pointa и информисала о унапређењу институционалног оквира (формиран Сектор инфраструктуре квалитета, извршена реорганизација Института за стандардизацију Србије, Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале; Институт за стандардизацију Србије усвојио укупно око 90% европских стандарда, Акредитационо тело Србије потписало EA/MLA и MLA са IAF i ILAC, осавремењен систем метрологије у Србији).

Подсетила је учеснике семинара да су  донета четири системска закона из области инфраструктуре квалитета (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о акредитацији, Закон о метрологији), као и подзаконски акти за спровођење сва четири закона. Такође, обавестила је присутне да је пренето седам европских директива новог приступа (MD, LVD, EMC, LIFTs. LZO, BUKA, ATEX), а да је преношење три директиве припремљено и да се чека објављивање (MID, NAWI, i PRE-PACKAGED products). При успостављању овог правног оквира коришћени су принципи ТБТ – основна начела.

Госпођа Поповић је обавестила присутне о плановима за доношење дугорочне Стратегије развија инфраструктуре квалитета са Акционим плановима који ће омогућити пуну примену новоуспостављеног система и уравнотежени развој свих компонената инфраструктуре квалитета, као и о плановима за завршетак процеса усаглашавања и пуну примену директива Европске уније.

Ради унапређења рада TBT Enquiry pointa и начела транспарентности ТБТ Споразума СТО у Србији 2010. године донета је Уредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде (којом је уређен поступак пријављивања техничких прописа, стандарда и поступака оцењивања усаглашености у складу са потврђеним међународним споразумима, као  и обавезе надлежних министарстава у тој области);  развијен је софтвер за електронско вођење регистара који се односе на техничке прописе, а који су преко интернет портала Сектора за инфраструктуру квалитета (TEHNIS) доступни на интернету; формирани су информативни центри за стандарде (у ИСС) и за техничке прописе/оцењивање усаглашености (у Министарству финансија и привреде), тако да оба центра спроводе и функцију информисања и функцију пријављивања (нотификације) техничких прописа.

Госпођа Marilyn Swain одржала предавање о значају Споразума о техничким препрекама трговини СТО, посебно наглашавајући значај пријављивања техничкиих прописа у фази њихове припреме. Представила је искуства Велике Британије у организацији и функционисању ТВТ Enquiry point, односно учешћу Велике Британије у раду ТБТ Комитета који се три пута годишње одржава у СТО, Женева.

Након завршеног семинара са учесницима из других министарстава, госпођа Свеин је наставила рад са представницима Министарства финансија и привреде који су задужени за успостављање ефикасног рада Enquiry pointa.

 

Презентације са семинара можете погледати овде:

- Презентација о искуствима земаља чланица СТО у ТВТ Enquiry points

- Презентација о искуствима Велике Британије у  TBT Enguiry point

- Презентација о Информативном центру за техничке прописе у Републици Србији