Актуелности

Представљање приручника у области инфраструктуре квалитета и техничког законодавства

У Министарству финансија и привреде, у уторак 19. фебруара 2013. oдржан је први од планираног низа стручних скупова у Србији, на којима ће се у сарадњи са привредним коморама представити публикације: „Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Србији” и пет приручника за примену правилника из надлежности Министарства у областима: лифтова, личне заштитне опреме, машина, нисконапонске опреме и електомагнетске компатибилности, којима су у српски правни систем пренете европске директиве које покривају ове групе производа.

Публикације у пдф формату можете овде преузети:

Хоризонтални правни оквир у области ИК              Приручник EMC  Приручник о безбедности машина  Приручник елктричној опреми  Приручник лифтови  Приручник личној заштитној опреми

Ове публикације је Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства финансија и привреде припремио уз помоћ програма Немачке Владе „Подршка развоју приватног сектора у Србији” (GIZ ACCESS), компонента јачање области инфраструктуре квалитета.

 Помоћник министра у Сектору за инфраструктуру квалитета, госпођа Јелена Поповић, представила је хоризонтални правни оквир инфраструктуре квалитета у Србији.

 Господин Helmut Mairhofer, руководилац компоненте јачања инфраструктуре квалитета у оквиру програма GIZ ACCESS-а је представио резултате анализе потреба индустрије у области инфраструктуре квалитета, рађене за потребе израде Стратегије у овој области, а руководиоци група за техничке прописе, односно оцењивање усаглашености у Сектору (Зоран Бакић и Никола Мирковић) представили су приручнике за примену правилника којима је у српско законодавство пренето 5 европских директива и то: за нисконапонску опрему (LVD); електромагнетску компатибилност (ЕMC), Машине (МД), лифтове, и личну заштитну опрему (PPE),.

На скупу су, поред представника Министарства и Немачке организацiје за техничку сдарадњу (GIZ), као организатора скупа, учествовали представници привредних организација и њихових асоцијација, помоћник министра трговине и телекомуникација, директори  Института за стандардизацију Србије,  Дирекције за мере и драгоцене метале и Акредитациног тела Србије са сарадницима, као и представници других министарстава и агенција који доносе или спроводе техничке прописе.

 С обзиром да је прописима из наведених  области извршено усклађивање домаћег права са правним тековинама ЕУ, ове публикације ће бити од велике помоћи привредницима и другим заинтересованим странама које у пракси примењују законе и техничке прописе.