Актуелности

Објављен Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем

У „Службеном гласнику РС”, број 17/13 од 21. фебруара 2013. године објављен је Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем, који ступа на снагу 1. марта 2013. године.

Овим правилником, којим је транспонована Директива 2009/23/EC која се односи на ваге са неаутоматским функционисањем (Non-Automatic Weighing Instruments – NAWI), ближе се прописују захтеви за ваге са неаутоматским функционисањем, поступци оцењивања усаглашености, означавање, исправе о усаглашености и друга документација која прати ваге са неаутоматским функционисањем на тржишту, као и услови које мора да испуни именовано тело које спроводи поступак оцењивања усаглашености.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна