Актуелности

Објављен правилник o метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају

Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају објављен је 14. августа 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 72/13 и ступа на снагу 22. августа 2013. године.

Овим правилником прописују се метролошки захтеви за мерила брзине возила у саобраћају, начин утврђивања испуњености метролошких захтева, као и методе мерења.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о метролошким захтевима за мерила брзине возила у саобраћају („Службени гласник РС”, број 40/09).