Актуелности

Реализован пројекат CARDS

Реализован пројекат Техничка подршка институцијама инфраструктуре квалитета у Србији, финансиран од стране Европске уније.

 

У петак 17. децембра 2010. године је у просторијама Привредне коморе Србије одржана завршна конференција пројекта ЕУ „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији“.  

Циљ пројекта је промовисање законских институционалних реформи у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији у складу са правним тековинама ЕУ и условима за ступање у чланство у СТО.

Извођач пројекта био је је Конзорцијум AFNOR - Француска асоцијација за стандардизацију, Дански фонд за акредитацију и метрологију (DANAK), Институт за квалитет и метрологију Словеније (SIQ) и Лабораторија за метрологију и квалитет Електротехничког факултета Универзитета у Љубљани. Пројекат је објединио 4 кључне компоненте: Сектор за инфраструктуру квалитета у Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР), Институт за стандардизацију Србије (ИСС), Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ).

Скуп је отворила Јелена Поповић, помоћник министра, МЕРР, која је том приликом представила резултате постигнуте током имплементације пројекта (септембар 2008 – децембар 2010.) чиме је повећана конкурентност наше привреде и индустрије. Након њеног излагања присутнима се обратио Хозе Антонио Гомез, шеф Оперативног одсека Делегације ЕК у Републици Србији, који се том приликом захвалио МЕРР-у и Привредној комори Србије и изразио задовољство што су сви циљеви пројекта испуњени. Гомез је рекао да инфраструктура квалитета има значајно место у Европи када је реч о слободном кретању роба, али је и напоменуо да су одговори на питања из Упитника Европске комисије већ припремљени (Поглавље 1 – Слободно кретање роба). Циљ овог пројекта, који финансира Европска унија, је унапређење капацитета и стручности у области инфраструктуре квалитета, али и усклађивање са правном тековином ЕУ.

Пројекат Техничка подршка институцијама инфраструктуре квалитета у Србији је подржан од стране Европске уније кроз CARDS 2008 програм.

Циљ пројекта је подршка јачању институција система инфраструктуре квалитета, како би биле способне да одговоре захтевима Процеса стабилизације и придруживања (ПСП) у области слободног кретања роба.

 У том смислу, пројекат је обухватао 4 компоненте:

  • Јачање капацитета Министарства економије и регионалног развоја, као креатора политике и законодавства у области инфраструктуре квалитета,
  • Стандардизација – Јачање капацитета Института за стандардизацију,
  • Акредитација – Јачање капацитета Акредитационог тела Србије и подизање свести о значају акредитације и потреби оцењивања усаглашености, и
  • Метрологија – Унапређење капацитета Дирекције за мере и драгоцене метале.

Пројектом су остварени следећи резултати: Припремљени су нацрти: Закона о акредитацији; уредбе којом се преузима европска директива 98/34/ЕЗ; Правилника о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе; унапређен је правни оквир техничког законодавтства транспоновањем 3 директиве ЕУ у национално законодавство (Directive on LVD 2006/95/EC, Directive on EMC 2004/108/EC i Directives on notification  98/34/EC & 98/48/EC); реализована је анализа постојећег стања у наведеним институцијама, дати предлози за унапређење њихове ефикасности кроз реорганизацију, успостављање ефикаснијег система управљања и унапређених процедура, успостављање неопходних нових организационих елемената (Enquiry point у Институту за стандардизацију Србије); пружена је помоћ ДМДМ за акредитацију две изабране лабораторије од стране АТС и акредитационог тела члана ЕА/МЛА, спроведена је обуке запослених у надлежним институцијама као привредних субјеката са циљем подизања свести о значају стандардизације, акредитације и оцене усаглашености и др.