Актуелности

Објављени водичи за LVD и EMC

Објављени водичи за примену Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона и Правилника о електромагнетској компатибилности

 

Водичи су припремљени са циљем да помогну свим привредним субјектима, надлежним инспекторима у оквиру тржишног надзора, али и другим заинтересованим странама на које се односе нови правилници којима су транспоноване Директиве тзв. Новог приступа.

Водичи не представљају тумачења правилника, већ су намењени свим заинтересованим странама које их примењују и на које се односе правилници, са циљем да им олакшају примену.

Објављени су на веб сајту Министарства економије и регионалног развоја,  урађени су у формату спремном за штампу и могу слободно да се преузму. Планирано је редовно ажурирање Водича ради додавања одговора на најакутнија питања заинтересованих старна.

Позивамо читаоце да доставе предлоге, сугестије и коментаре на mail: zoran.bakic@merr.gov.rs како бисмо могли да их узмемо у обзир и разматрање приликом припреме нових издања.