Актуелности

Објављен Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године објављен је Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године. Овај правилник је ступио на снагу 30. јануара 2015. године.

Правилником о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају је прописано да се мења члан 19. Правилника, тако што се важење одредаба пододељка 4.2. и 4.4. Прилога 3 продужава до 1. јануара 2018. године.