Актуелности

Усвојена Уредба о изменама и допунама Уредбе о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде

Уредба је усвојена на Влади 30. децембра и објављена у Службеном гласнику РС, број 114/15 од 31.12. 2015. године

Имајући у виду да су се европска правила која се односе на информисање о стандардима крајем 2012. године променила ступањем на снагу Уредбе Европског Парламента и Савета од 25. октобра 2012. године  бр. 1025/2012, појавила се потреба да се изврши усклађивање постојеће Уредбе о постуку пријављивања и начину информисања који се односи на техничке прописе, постуке оцењивања усаглашености и стандарде, односно прилагођавање новим европским правилима у области стандардизације, у делу који се односе на јавност рада и план доношења стандарда.

Уредба је у потпуности усаглашена са Директивом Европског парламента и Савета (ЕУ) 2015/1535 која се односи на пријављивање техничких прописа и правила о услугама информационог друштва.

Усвајање наведене Уредбе део је низа неопходних законодавних активности које Република Србија предузима како би креирала правни и институционални оквир за  спровођење обавеза који се односе на испуњење услова за приступање Европској унији.