Актуелности

Објављен Закон о метрологији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о метрологији

ЗАКОН О МЕТРОЛОГИЈИ је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године. Овај закон ступа на снагу 4. марта 2016. године.

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о метрологији („Службени гласник Републике Србије”, број 30/10)