Актуелности

Укинута наредба о обавезном атестирању плоча иверица

Министар привреде донео је Наредбу о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство из 1983. године.

Анализирајући важеће техничке прописе у области плоча иверица и учестале примедбе привредних субјеката које указују на низ проблема у примени захтева дефинисаних повученим стандардима из ове области, Министарство привреде је је укинуло наредбу која је прописивала обавезно атестирање плоча иверица. 

Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство објављена је у "Службеном гласнику РС", бр. 16/16 од 26.2.2016. године, а ступа на снагу 5. марта 2016. године.