Актуелности

Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за обављање послова оверавања мерила

Обавештавамо подносиоце захтева за овлашћивање послова оверавања мерила и овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила да је од 4. марта 2016. године када је ступио на снагу Закон о метрологији (''Службени гласник РС'', број 15/16), надлежност за послове овлашћивања пренета на Дирекцију за мере и драгоцене метале.

С тим у вези, захтеви за овлашћивање, обнављање овлашћивања и измену овлашћивања за обављање послова оверавања мерила подносе се Дирекцији за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд.

Захтеви који се односе на овлашћивање за обављање послова оверавања мерила који нису решени, а поднети су Министарству привреде до дана ступања на снагу Закона о метрологији, уступају се Дирекцији за мере и драгоцене метале.