Актуелности

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Национални прописи који упућују на српске стандарде од сада се могу наћи на једном месту – на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије

Привредници, као корисници прописа и стандарда, доносиоци прописа, али и сви остали који желе да буду редовно информисани о тренутно важећим националним прописима у Републици Србији који садрже позивања на српске стандарде, од сада ажурне информације о тим документима, на врло свеобухватан начин, могу да нађу на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије (www.iss.rs).

Наиме, поред комплетног списка и текстова европских директива које су преузете у национално законодавство и линкова ка стандардима на које се позивају, који су и до сада били доступни на интернет презентацији Института, на истом месту сада се налази и листа од готово 250 прописа који садрже позивања на српске (SRPS) стандарде, уз линкове ка њима.

У наредној фази унапређења доступности података о техничким прописима и стандардима извршиће се повезивање електронских база ИСС и регистара на порталу ТЕХНИС који се односе на техничке прописе, именована и овлашћена тела за оцењивање усаглашености и др.

Ова база је веома важна јер је конкурентност српских предузећа уско повезана са њиховом способношћу да, у складу са захтевима одговарајућих техничких прописа и стандарда, произведу квалитетне и безбедне производе.

Као предуслов за такву производњу неопходан је ефикасан и међународно признат систем инфраструктуре квалитета. У Србији је успостављена мрежа институција и организација у области инфраструктуре квалитета која је у функцији сервиса домаћој привреди. Тиме је привредницима омогућено да испуне захтеве тржишта у погледу квалитета робе коју пласирају, лакши и једноставнији извоз робе, а потрошачима гарантује безбедност производа које купују.

Србија је ускладила већи део законодавства, стандарда и техничких прописа у овој области са законодавством ЕУ. До сада је преузето 97 одсто стандарда и око 75 одсто техничких прописа. Ова област у преговарачком процесу оцењена је као једна од најусаглашенијих.

Ова активност Института за стандардизаицју Србије део је Програма Владе Србије Година предузетништва.