Актуелности

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености. Измене се односе на тачку 7. овог обрасца, у вези са подацима које је потребно пружити у случајевима када подносилац захтева подуговара поједине активности оцењивања усаглашености, а нарочито када подуговара испитивања која је потребно спровести у оквиру прописаних поступака оцењивања усаглашености који су предмет захтева за именовање, као и у вези са податком о чланству подносиоца захтева (подизвођача) у ИСС-у.

Обавештавамо тела за оцењивање о усаглашености која подносе захтев за именовање тела за оцењивање усаглашености да је потребно да то чине на новом обрасцу.

Нови образац, у .доц и .пдф форматима, доступан је на страници о именовању тела за оцењивање усаглашености, овде