Актуелности

Позивање техничких прописа на српске стандарде

Мишљења Министарства привреде која се односе на повлачење конфликтних стандарда, важење техничких прописа који се позивају на такве стандарде и сл.

Због учесталих захтева, односно недоумица привредних субјеката и органа управе који се односе на позивање техничких прописа на повучене стандарде, објављујемо нека од мишљења Министарства привреде која се односе на повлачење конфликтних стандарда, важење техничких прописа који се позивају на такве стандарде и сл.

У вези са тим Министарство привреде планира да успостави систем континуираног преиспитивања свих важећих техничких прописа, у погледу праћења техничко-технолошког развоја и напретка у области стандардизације. Циљ таквих активности је системско управљање свим важећим техничким прописима које ће довести до тога да законодавне активности прате развој у области стандардизације тј. да се позивање техничких прописа на повучене стандарде сведе на минимум.