Актуелности

Безбедност нема цену

Који се знак усаглашености ставља на производе у Републици Србији? Усаглашеност производа са битним захтевима из српских техничких прописа означава се стављањем на на производ Српског знака усаглашености.

Српски знак усаглашености је једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији усаглашен са захтевима из српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено његово стављање.