Актуелности

Водич за примену прописа у области лифтова

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде припремио је нови Водич за примену прописа у области лифтова

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде припремио је Водич за примену Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“ бр. 15/17) и Правилника о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС“ бр. 15/17), са циљем да помогне свим привредним субјектима (инсталатерима лифтова, произвођачима безбедносних компоненти, заступницима, увозницима и дистрибутерима), надлежним инспекторима у оквиру тржишног надзора и надзора над лифтовима у употреби, али и другим заинтересованим странама на којe се наведени правилници односе, односно који примењују ове правилнике, као што су именована тела за оцењивање усаглашености, стандардизери, удружења потрошача и сл.