Актуелности

Објављен водич за MD

Објављен водич за примену Правилника о безбедности машина

 

Водич је припремљен са циљем да помогне свим привредним субјектима, надлежним инспекторима у оквиру тржишног надзора, али и другим заинтересованим странама на које се односи нови правилници којим је транспонована Директива за машине.

Водич не представља тумачење Правилника, већ је намењен свим заинтересованим странама које га користе при производњи, односно промету. 

Објављен је на веб сајту Министарства економије и регионалног развоја,  урађен је у формату спремном за штампу и може се слободно преузети.

Планирано је редовно ажурирање Водича ради додавања одговора на најакутнија питања заинтересованих старна.

Позивамо читаоце да доставе предлоге, сугестије и коментаре на mail: zoran.bakic@merr.gov.rs  како бисмо могли да их узмемо у обзир и разматрање приликом припреме новог издања.