Актуелности

Светски дан метрологије

Светски дан метрологије, 20. мај, је дан када се широм света обележава годишњица потписивања Метарске конвенције из 1875. године од стране представника седамнаест држава.

Конвенција је поставила оквир за међународну сарадњу у метрологији и њену индустријску, трговинску и друштвену примену. Првобитни циљ Метарске конвенције - униформност мерења широм света, подједнако је важан и данас, као што је био и 1875. године. Република Србија је приступила конвенцији 1878. године.

Тема овогодишњег Светског дана метрологије је Стална еволуција Међународног система јединица. Тема је одабрана јер се очекује формално усвајање једне од највећих промена од настанка Међународног система јединица – SI на редовном састанку Генералне конференције за тегове и мере, у новембру 2018. године. Предложене промене засноване су на резултатима истраживања нових метода мерења које користе квантне појаве и природне константе као основу. Међународни систем јединица - SI представљаће скуп јединица и дефиниција, од којих ће свака бити заснована на законима физике тако да дају основу за усвајање унапређења у метрологији и технологији, како би се задовољиле потребе будућих корисника у предстојећим годинама.

Заправо много шире, метрологија, наука о мерењима, игра централну улогу у научним открићима и иновацијама, индустријској производњи и међународној трговини, као и у унапређењу квалитета живота и заштити светске околине.

Пројекат Светски дан метрологије заједно реализују BIPM и OIML, а Дирекција за мере и драгоцене метале, као национална метролошка институција Републике Србије и члан Метарске конвенције и других међународних метолошких организација, активно учествује у обележавању овог догађаја.

(Постер: http://www.dmdm.rs/PDF/WMD_2018_EN_A4.pdf)