Актуелности

Обавештење о именовању тела за оцењивање усаглашености неаутоматских вага

Именована тела за оцењивање усаглашености неаутоматских вага у складу са Правилником о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РСˮ, број 17/13), да би наставили да обављају послове оцењивања усаглашености, треба да у року од шест месеци од дана ступања на снагу новог Правилника ( тј. ДО 21. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ), Министарству привреде поднесу захтев за именовање

 

Тела за оцењивање усаглашености која не поднесу захтев за именовање у року од шест месеци од дана ступања на снагу Правилника о неаутоматским вагама („Службени гласник РСˮ, број 29/18), односно тела за оцењивање усаглашености за која орган надлежан за именовање (Министарство привреде), по поднетом захтеву, утврди да не испуњавају захтеве из овог правилника, неће моћи да обављају послове оцењивања усаглашености као именована тела у складу са новим Правилником о неаутоматским вагама.