Актуелности

Обуке о примени Правилника о безбедности дечјих игралишта

Министарство привреде је донело нови технички пропис у циљу регулисања области безбедности дечјих игралишта на отвореном простору чија је примена почела 23. новембра 2018. године.

Правилником о безбедности дечјих игралишта су прописани битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на потребне површине и опрему за јавна дечја игралишта, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени при употреби дечјих игралишта.

Тим поводом, Министарство привреде, у сарадњи са Привредном комором Србије, организује обуке у циљу подизања свести привредних субјеката, надлежних органа и других заинтересованих страна које примењују Правилник о безбедности дечјих игралишта.

У децембру су обуке одржане у Београду, Новом Саду, Зрењанину, Суботици, Краљеву, Ваљеву и Зајечару. У јануару и фебруару су планиране обуке у Нишу, Лесковцу, Ужицу, Крагујевцу и Сремској Митровици.  

Циљ обуке је да се представе битни захтеви Правилника, да се заинтересованим странама пруже информације о томе ко и како врши оцењивање усаглашености, како опреме за дечја игралишта, тако и потребних површина као и игралишта у целини; да се упознају слушаоци са  исправама и ознакама усаглашености, са садржајем информативне табле, као и да се јасно дефинишу обавезе власника дечјих игралишта.

Обука је намењена свима онима који су укључени у процес одржавања, набавке, пројектовања, изградње дечјих игралишта на отвореном простору; произвођачима, увозницима и дистрибутерима опреме за дечја игралишта; представницима локалних самоуправа; комуналним предузећима или другим надлежним институцијама које обављају послове уређења и одржавања постојећих дечјих игралишта; власницима приватних вртића, директорима државних вртића; власницима бензинских станица, угоститељских објеката и другим потенцијално заинтересованим странама.