Актуелности

Потписани Споразум и Меморандум у области инфраструктуре квалитета

У циљу јачања привредне и трговинске сарадње и уклањања техничких препрека трговини Република Србија је потписала Споразум са Републиком Српском и Меморандум са Босном и Херцеговином.

Споразум о сарадњи у областима инфраструктуре квалитета између Министартсва привреде Републике Србије и Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске закључен је у Београду, 10. новембра 2017. године. Споразум су потписали министар Горан Кнежевић, у име Владе Р Србије и министар Златан Клокић у име Владе Р Српске.

Република Србија закључила је  и Меморандум о разумевању  између Министарства привреде Републике Србије и Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине о међусобној сарадњи и прихватању докумената издатих од стране акредитованих лабораторија за индустријске непрехрамбене производе. Меморандум је потписан у Београду, 17. септембра 2018. године, и у Сарајеву 17. октобра 2018. године. Меморандум су потписали министар Горан Кнежевић, за Министарство привреде Р Србије и министар Мирко Шаровић, за Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.