Актуелности

ПРОИЗВОД ИНФО - Успостављање Јединственог дигиталног сервиса у вези са техничким прописима (ЕРП 2020-2022)

Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. јануара 2020. године усвојила Програм економских реформи (ЕРП) за период од 2020. до 2022. године.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. јануара 2020. године усвојила Програм економских реформи (ЕРП) за период од 2020. до 2022. године. Реч је о стратешком документу који дефинише приоритетне структурне реформе са циљем отклањања препрека привредном расту и развоју, као и повећању конкурентности националне економије.

Министарство привреде, у области квалитета и безбедности производа, спроводи Структурну реформу 17. „Производ Инфо - Успостављање Јединственог дигиталног сервиса у вези са техничким прописима“. Циљ реформе је умрежавање база података релевантних институција и успостављање дигиталних сервиса у вези са: техничким захтевима за све групе индустријских производа и мерила, стандардима, активностима оцењивања усаглашености, акредитације и активностима у области метрологије, како би подаци били тачни, ажурни и доступни заинтересованим странама (привредни субјекти, инспекцијски и др. органи, институтии др).

Партнери Миистарству привреде у реализацији реформе су: Институт за стандардизацију Србије, Дирекција за мере и драгоцене метале и Акредитационо тело Србије.