Актуелности

Светски дан метрологије – 20. мај 2020. године

20. мај је Светски дан метрологије којим се обележава годишњица потписивања Метарске конвенције 1875. године. Овај споразум омогућава основу за јединствен систем мерења широм света, који пружа подршку научним открићима и иновацијама, индустријској производњи и међународној трговини, као и унапређењу квалитета живота и заштити светске животне средине.

Тема Светског дана метрологије 2020. је: Мерења у светској трговини. Ова тема је изабрана како би се подигла свест о важној улози коју мерења играју у омогућавању праведне светске трговине, обезбеђујући да производи испуне стандарде и прописе, задовољавајући очекивања корисника у погледу квалитета.

Широм света национални метролошки институти непрекидно унапређују метрологију развијајући и потврђујући нове технике мерења са већим нивоом тачности. Национални метролошки институти учествују у мерним поређењима која координира Међународни биро за тегове и мере (BIPM) и на тај начин обезбеђују поузданост резултата мерења широм света. 

Међународна организација за законску метрологију (OIML) развија међународне препоруке, чији је циљ уједначавање и усклађивање метролошких захтева у многим областима. OIML такође управља OIML Системом за сертификацију (OIML-CS) који омогућава међународно признање и светску трговину мерилима која подлежу законској контроли.

Ови међународни метролошки системи дају потребну сигурност и поузданост да су мерења тачна, пружају здраву основу за данашњу светску трговину и помажу нам да се припремимо за изазове који нас чекају у будућности.