Актуелности

Обавештење за именована тела за оцењивање усаглашености према Правилнику о безбедности лифтова („Сл. Гласник РС. Бр. 15/17)

У Службеном гласнику РС број 21/20 од 6. марта 2020. године објављен је Правилник о изменама Правилника о безбедности лифтова.

Имајући у виду чињеницу да овим правилником нису измењене одредбе које се односе на  битне захтеве за заштиту здравља и безбедности лифтова и безбедносних компоненти у лифтовима, као ни захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености лифтова и безбедносних компоненти, обавештавамо именована тела да није потребно подношење захтева за именовање према Правилнику о изменама Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 21/20).

У складу са наведеним, именована тела настављају да обављају послове оцењивања усаглашености лифтова и безбедносних компоненти у лифтовима у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 15/17), укључујући и поступке издавања домаћих исправа о усаглашености на основу иностраних исправа у складу са Уредбом о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Службени гласник РС“, бр. 98/09 и 23/17).