Актуелности

Пододбор за индустрију, трговину, царину и порезе и Поглавље 1

Састанак Пододбора за индустрију, трговину, царине и порезе одржан је путем видео линка 19.10.2020. године у Министарству за европске интеграције. 

Учесници и представници МП за Преговарачко поглавље 1 - „Kретање роба“ су Европској комисији представили  напредак у хармонизацији у оквиру овог поглавља, односно напредак у усклађивању са правним тековинама ЕУ и потребним капацитетима за имплементацију прописа.

Седница Пододбора је одржана у складу са раније планираном Агендом.