Актуелности

Објављено 13 нових CMCs из области термометрије

Дана 7. децембра 2020. године Међународни биро за тегове и мере (BIPM) објавио је 13 нових могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале из области термометрије у бази података KCDB 2.0.

По први пут објављена је мерна могућност еталонирања Дирекције за мере и драгоцене метале у подобласти релативне влажности, у еталонирању свих врста еталона и мерила реалативне влажности. За све кориснике услуга, Дирекцијa за мере и драгоцене метале је сада и званично потврдила обезбеђење метролошке следивости у релативној влажности у складу са Законом о метрологији у Републици Србији, као и обавезама националних метролошких институција у оквиру чланства у европским и међународним организацијама.

Такође, у KCDB 2.0.потврђена је и мерна могућност еталонирања у подобласти температуре, и то у еталонирању термопарова од чистих метала (Аu/Pt, Pt/Rh), племенитих метала (S и R типа) и свих осталих типова металних термопарова на основу значајних резултата остварених у међународном поређењу EURAMET.Т-S3, https://www.bipm.org/kcdb/comparison?id=337. Данас еталонирањe еталона најбоље класе тачности на температури очвршћавања бакра (1084,61 оС) можемо понудити привреди са укупном проширеном мерном несигуности од 100 mK.

Више информација у вези СМС из обалсти термометрије можете наћи у бази KCDB, BIPM, на линку Листа услуга Дирекције за област термометрије.

Вест преузета са http://www.dmdm.rs/cr/Vesti.php