Актуелности

Одржан састанак CEFTE

У оквиру CEFTE, одржан је четврти експланаторни састанак из области Инфраструктуре квалитета 9. априла коме су присуствовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Северене Македонија, Молдове, Црне горе, Србије и Косова*, у организацији CEFTА секретаријата.

9. априла 2021. године, у организацији CEFTА секретаријата, одржан је четврти експланаторни састанак из области Инфраструктуре квалитета коме су присуствовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Северене Македонија, Молдавије, Црне горе, Србије и Косова*.

Састанку су присуствовали и представнициDG NEAR, DG GROW, GIZ и WB6 CIF.

CEFTА стране за потребе програма узајамног признавања у области инфраструктуре квалитета предложиле су следеће групе производа:

1.Албанија : електрична опрема и текстил

2.Босна и Херцеговина: лична заштитна опрема

3.Северена Македонија: грађевински производи, ЛВД и машине

4.Молдавија: лична заштитна опрема, ЛВД и грађевински производи

5.Црна гора: лична заштитна опрема, и грађевински производи

6.Србија: лична заштитна опрема, и електрична опрема (ЛВД, ЕМЦ, машине)

7.Косово*: грађевински производи и лична заштитна опрема

Констатовано је да се очекује јасна ситуација у погледу делегираних приоритета до краја године (избор једне групе производа која би била заједничка за све стране).

Представници WB6 CIF, су представили перспективе развоја приватног сектора и значај сарадње CEFTA и WB6 CIF како би се постигли што бољи резултати.

Указано је на значај индустијских производа као што су производи аутомобилске индистрије, металске индустрије и прехрамбених производа.

Представљени су TAIEX експерти г.дин Jan Deconinck и г.дин Borut Matkovic који ће радити процену стања (gap assessment) за Поглавље 1. Слободно кретање роба, и припремити пројектне задатке за QI пројекат.

Тема другог дела састанка је био Тржишни надзор и питања око избора апликације коју би користили органи тржишног надзора CEFTА страна.