Актуелности

Одржан састанак CEFTE

У оквиру CEFTE, одржан је четврти експланаторни састанак из области Инфраструктуре квалитета 9. априла коме су присуствовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Северене Македонија, Молдове, Црне горе, Србије и Косова*, у организацији CEFTА секретаријата.

9. априла 2021. године, у организацији CEFTА секретаријата, одржан је четврти експланаторни састанак из области Инфраструктуре квалитета коме су присуствовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Северене Македонија, Молдавије, Црне горе, Србије и Косова*.

Састанку су присуствовали и представнициDG NEAR, DG GROW, GIZ и WB6 CIF.

CEFTА стране за потребе програма узајамног признавања у области инфраструктуре квалитета предложиле су следеће групе производа:

1.Албанија : електрична опрема и текстил

2.Босна и Херцеговина: лична заштитна опрема

3.Северена Македонија: грађевински производи, ЛВД и машине

4.Молдавија: лична заштитна опрема, ЛВД и грађевински производи

5.Црна гора: лична заштитна опрема, и грађевински производи

6.Србија: лична заштитна опрема, и електрична опрема (ЛВД, ЕМЦ, машине)

7.Косово*: грађевински производи и лична заштитна опрема

Констатовано је да се очекује јасна ситуација у погледу делегираних приоритета до краја године (избор једне групе производа која би била заједничка за све стране).

Представници WB6 CIF, су представили перспективе развоја приватног сектора и значај сарадње CEFTA и WB6 CIF како би се постигли што бољи резултати.

Указано је на значај индустијских производа као што су производи аутомобилске индистрије, металске индустрије и прехрамбених производа.

Представљени су TAIEX експерти г.дин Jan Deconinck и г.дин Borut Matkovic који ће радити процену стања (gap assessment) за Поглавље 1. Слободно кретање роба, и припремити пројектне задатке за QI пројекат.

Тема другог дела састанка је био Тржишни надзор и питања око избора апликације коју би користили органи тржишног надзора CEFTА страна.

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна