Законодавне новине

Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 62/22 од 27. маја 2022. године објављен је Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала

Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 62/22 од 27. маја 2022. године и ступа на снагу 4. јуна 2022. године.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала („Службени гласник РС”, број 9/12).