Законодавне новине

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК O НАЧИНУ ВАНРЕДНОГ ПРЕГЛЕДА МЕРИЛА

Правилник o начину ванредног прегледа мерила објављен је 29. маја 2012. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 54/12 и ступа на снагу 6. јуна 2012. године

Овим правилником ближе се прописује начин ванредног прегледа мерила, као и садржај и рок чувања извештаја о прегледу мерила.