Законодавне новине

Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 84/22 од 29. јула 2022. године објављен је Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће

 Правилник о знаку произвођача, увозника,  односно заступника и ознаци финоће  објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 84/22 од 29. јула 2022. године. Овај правилник ступа на снагу 6. августа 2022. године.