Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области ЛЗО

У Службеном гласнику број 89/2022 од 11. августа 2022 године објављен је нови Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме којим су преузети хармонизовани стандарди из области личне заштитне опреме са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 16. јула 2021. године

Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС”, 23/2020)  је праћен Списком српских стандарда из области личне заштитне опреме а последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, 89/2022 од 11.августа 2022 године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 16. јула 2021. године