Законодавне новине

Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88/22 од 5. августа 2022. године објављен је Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије.

Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 88/22 од 5. августа 2022. године. Овај правилник ступа на снагу 6. августа 2022. године. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Службени гласник РС”, број 66/15).