Законодавне новине

Уредбa о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/22 од 26. августа 2022. године објављенa је Уредбa о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима

Уредбa о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима објављенa је у „Службеном гласнику РС”, број 95/22 од 26. августа  2022. године.

Ступањем на снагу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21) наметнула се законска обавеза доношења Уредбе о нотификацији и информисању о техничким прописима, оцењивању усаглашености и стандардима.Када се има у виду установљавање информативног центра за производе, јасно је да је доношење наведене Уредбе и последица неопходности потпуног усаглашавања са Уредбом (ЕУ) 2019/515 о узајамном признавању производа који се законито стављају на тржиште у другој држави чланици. Наиме, наведена европска регулатива препознаје тзв. Контактне тачке за производе, као институте који имају важну улогу у олакшавању комуникације између националних органа и привредних  субјеката, ширењем информација о специфичним прописима за производе, као и о томе како се начело узајамног признавања примењује у појединим државама чланицама, а у циљу олакшања слободног кретања робе.