Законодавне новине

Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године објављен је Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора

Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године. Овај правилник ступа на снагу 20. октобра 2022. године.