Законодавне новине

Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године објављен је Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала

Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала  објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године. Овај правилник ступа на снагу 20. октобра 2022. године.