Законодавне новине

Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 26/23 од 6. априла 2023. године објављен је Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају.

Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 26/23 од 6. априла2023. године. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 119/14, 111/15, 117/17 и 50/19).

Мерила брзине која на дан ступања на снагу овог правилника имају важеће уверење о одобрењу типа мерила, могу се подносити на прво оверавање ако у погледу захтева за оверавање испуњавају одредбе овог правилника.

Мерила брзине која су у употреби на дан ступања на снагу овог правилника, могу се подносити на периодично и ванредно оверавање све док задовољавају одредбе прописа на основу којег су стављена у употребу.