Законодавне новине

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/23 од 8. јуна 2023. године објављен је Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 47/23 од 8. јуна 2023. године. Овај правилник ступа на снагу 16. јуна 2023. године, а примењује се од 1. јула 2023. године. 

Овим правилником је преузета референтна листа хармониозованих европских стандарда из области опште безбедности производа, као и измене и допуне референтне листе одговарајућих хармонизованих стандарда Европске комисије објављене у службеном листу Европске уније од 12. августа 2022. године. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа („Службени гласник РС”, број 20/21).