Законодавне новине

Правилник о оверавању мерила дужине - машине за мерење дужине жицe и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 63/23 од 28. јула 2023. године објављен је Правилник о оверавању мерила дужине - машине за мерење дужине жицe и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла

Правилник ооверавању мерила дужине - машине за мерење дужине жицe и кабла и машине за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 63/23 од 28. јула 2023. године. Овај правилник ступа на снагу 5. августа 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања  мерила дужине - машина за мерење дужине жице и кабла и машина за непрекидно одмеравање једнаких дужина жице и кабла и захтеви које мерила дужине морају да испуне при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за оверавање.