Законодавне новине

ИЗМЕЊЕН ПРАВИЛНИК О ОЗНАЧАВАЊУ ОБУЋЕ

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 63/23 од 28. јула 2023. године објављен је Правилник о изменама Правилника о означавању обуће.

Правилник о изменама Правилника о означавању обуће oбјављен је у „Службеном гласнику РС”, број 63/23 од 28. јула 2023. године. Овај правилник ступа на снагу 5. августа 2023. године, а примењује се од 1. јануара 2024. године. Даном почетка примене овог правилника (1. јануар 2024. године), престају да важе одредбе члана 9. Правилника о означавању обуће („Службени гласник РС”, број 1/14), које се односе на захтеве за додатне писане информације које прате обућу, и то: о величини обуће; називу и седишту произвођача обуће, као и увознику за обућу из увоза;  наменској употреби обуће (кућна обућа, обућа за суво време, обућа за кишу, спортска обућа и др); одржавању обуће, као и начину израде обуће (прошивена обућа, лепљена обућа, вулканизована обућа и др).