Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању таксиметара

У службеном гласнику број 86/23 од 11. октобра 2023. године објављен је Правилник о оверавању таксиметара.

Правилник о оверавању таксиметара  објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 86/2023 од 11.10.2023. године, ступа на снагу 19.10.2023, а примењује се од 1.1.2025.

 

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања таксиметара уграђених у такси возила, захтеви које таксиметар мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за таксиметре.