Законодавне новине

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала

У периоду од 20. октобра до 10. новембра 2023. године спроводи се јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала (у даљем тексту: Нацрт закона).

Министарство привреде позива државне органе, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

 

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству привреде путем електронске поште на е-mail адресу: anita.bujas@privreda.gov.rs,као и поштом на адресу Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са назнаком „Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала”.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о предметима од драгоцених метала