Законодавне новине

Нови правилници из области метрологије

У периоду од 13. до 27. октобра 2023. године објављено је пет правилника из области метрологије.

У претходном периоду у  "Службеном гласнику РС" објављено је 5 правилника из области метрологије и то:

 

  1.       Правилник о оверавању aутоматских вага са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења (вага са кошем), објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 87/2023 од 13. октобра 2023. године, ступио је на снагу 21. октобра 2023, а примењује се од 1. јануара 2025.
  2.       Правилник о оверавању водомера који су предвиђени за употребу у домаћинству, пословном простору и лакој индустрији, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 90/2023 од 24. октобра 2023. године,ступио је на снагу 1. новембра 2023, а примењује се од 1. јануара 2025;
  3.       Правилник о оверавању неаутоматских вага, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 90/2023 од 24. октобра 2023. године, а ступио је на снагу 1. новембра 2023, од када се и примењује;
  4.       Правилник о оверавању мерила и мерних система за непрекидно и динамичко мерење количине течности које нису вода – уређаји за точење AdBlue, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 93/2023 од 27. октобра 2023. године, ступио на снагу 4. новембра, а примењује се од 1. јануара 2025. године;
  5.       Правилник о оверавању аутоматских вага са сабирањем континуираних резултата мерења, објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 93/2023 од 27.октобра 2023. године ступио на снагу 4. новембра, а примењује се од 1. јануара 2025. године.