Законодавне новине

Јавна расправа о Предлогу правилникa о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору

Јавна расправа о Предлогу правилникa спроводи се у периоду од 6. јула до 1. октобра 2012. године.

У поступку припреме правилника којим се прописују  захтеви и други услови који морају да буду испуњени за стављање на тржиште и/или употребу опреме која се употребљава на отвореном простору и емитује буку у животну средину, ради заштите здравља и добробити људи, као и слободног промета те опреме на тржишту Републике Србије, Министарство економије и регионалног развоја спроводи јавну расправу.

Јавна расправа о Предлогу правилникa о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору спроводи се у периоду од 6. јула до 1. октобра 2012. године.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству економије и регионалног развоја, на е-mail адресе: zoran.bakic@merr.gov.rs и senka.tisma@merr.gov.rs или поштом на адресу: Министарство финансија и привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20.