Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању aутоматских дозирних вага

У Службеном гласнику број 115/23 од 22. децембра 2023. године објављен је Правилник о оверавању aутоматских дозирних вага.

Правилник о оверавању aутоматских дозирних  вагаобјављен је у "Службеном гласнику РС", бр. 115/2023 од 22. децембра2023. године, ступа  на снагу 30. децембра 2023. године, а примењује се од 1. јануара2025. године.

 

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања аутоматских дозирних вага, захтеви које вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за ваге.