Законодавне новине

„ACAA“ споразум

Влада донела Закључак којим се прихвата Извештај о потреби покретања иницијативе за потписивање Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом.

У циљу јачања конкурентности привреде Републике Србије и омогућавања даљег напретка у поступку преговарања о приступању Републике Србије ЕУ у области Преговарачког поглавља 1 (Слобода кретања робе), а у вези покретања иницијатве према Европској комисији за почетак преговора о потписивању ACAA споразума (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) - Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа, који има за циљ олакшавање приступа индустријских производа између Европске уније и Републике Србије, на предлог Министартсва привреде, Влада је дана 18. априла 2024. године донела Закључак којим се прихвата Извештај о потреби покретања иницијативе за потписивање Споразума о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом, који има за циљ олакшавање приступа индустријских производа између Европске уније и Републике Србије.