Законодавне новине

Објављен Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила објављен је 9. јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/13 и ступио је на снагу 17. јануара 2013. године

Правилник о начину утврђивања испуњености услова за именовање тела за оцењивање усаглашености мерила објављен је 9. јануара 2013. године у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/13 и ступио је на снагу 17. јануара 2013. године.

Овим правилником ближе се прописује начин утврђивања испуњености услова за именовања, вођење регистра именованих тела за оцењивање усаглашености мерила, као и пријављивање именованих тела за оцењивање усаглашености мерила одговарајућој међународној организацији

.